President and Hon. Secretary

Year President Hon. Secretary
2021-23

Shri Tejas C. Joshi

Shri Viral J. Shah

Year President Hon. Secretary
1980-87

Shri Natubhai A. Patel

Shri Anilbhai R. Bakeri

1987-89

Shri Jayantibhai C. Patel

Shri Hasmukhbhai C. Shah

1989-91

Shri Amrutbhai B. Patel

Shri B.C. Doshi

1991-93

Shri Hasmukhbhai C. Shah

Shri B.C. Doshi

1993-95

Shri Bhupendrabhai C. Mohorowala

Shri Arunbhai S. Chaturvedi

1995-97

Shri N.G. Patel

Shri Pareshbhai N. Talati

1997-99

Shri Harshadbhai B. Vaghela

Shri Harshadbhai K. Patel

1999-01

Shri Pareshbhai N. Talati

Shri Bhargavbhai Desai

2001-03

Shri Dineshbhai M. Patel

Shri Pranavbhai D. Shah

2003-05

Shri Harshadbhai K. Patel

Shri Sureshbhai D. Patel

2005-07

Shri Jaxaybhai S. Shah

Shri Yogeshbhai C. Bhavsar

2007-09

Shri Shekharbhai G. Patel

Shri Rushabhbhai N. Patel

2009-11

Shri Sureshbhai D. Patel

Shri Dipakbhai B. Patel

2011-13

Shri Rushabhbhai N. Patel

Shri Ashishbhai K. Patel

2013-15

Shri Yogeshbhai C. Bhavsar

Shri Sanjaybhai A. Jain

15/07/2015 To
08/08/2015

Officiating President
Shri Dipakbhai B. Patel

Officiating Hon. Secretary
Shri Sandipbhai K. Patel

2015-17

Shri Dipakbhai B. Patel

Shri Sandipbhai K. Patel

2017-19

Shri Ashishbhai K. Patel

Shri Dhruvbhai N. Patel

2019-21

Shri Ajaybhai G. Patel

Shri Sanketbhai V. Shah